• ۰۲۱-۸۸۶۴۱۵۹۱-۴
 • رضایتمندی مشتری هدف اصلی
  شرکت حدید صنعت
 • منتخب مدیران نفت و گاز

باشگاه راسپینا

 • کارفرما

  باشگاه راسپینا

 • محل پروژه

  تهران

 • مشخصات دستگاه

  1x VOLVO