• ۰۲۱-۸۸۶۴۱۵۹۱-۴
  • رضایتمندی مشتری هدف اصلی
    شرکت حدید صنعت
  • منتخب مدیران نفت و گاز

موتور

CAT
MTU
cummins
Perkins
Volvo
MVM
Scania
MAN