• ۰۲۱-۸۸۶۴۱۵۹۱-۴
 • رضایتمندی مشتری هدف اصلی
  شرکت حدید صنعت
 • منتخب مدیران نفت و گاز

پتروشیمی بوشهر

 • کارفرما

  پتروشیمی بوشهر

 • محل پروژه

  بوشهر

 • مشخصات دستگاه

  2x Cummins