شرکت حدید صنعت پارس نیرو

در راستای هدفمندی یارانه ها و تعدیل بهای حاملهای انرژی و با پیشرفت اقتصادی ، صنعتی کشور عزیزمان ایران

و در پی آن گسترش روز افزون نیاز به انرژی الکتریکی ، باعث گردیده تا مبحث بهینه سازی تولید و مصرف انرژی الکتریکی

در کشور از اهمیت بسزایی برخوردار شود. این مهم ، در کنار بالندگی و رشد خدمات مهندسی در شرکتهای محترم مجری

و مشاور و نیز پروژه های بزرگ صنعتی باعث گردیده که نیاز به مجموعه ای بروز و کارآمد با در نظر گرفتن شرایط امروز و

پیش بینی فردا در زمینه تامین سیستمهای برق اضطراری و دائم در ایران احساس شود

از اینرو شرکت حدید صنعت پارس نیرو  با پشتوانه ای قوی در زمینه فنی و مهندسی ، تامین و اجرا تاسیس گردید  

ادامه ...

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت حدید صنعت پارس نیرو می باشد

HSPPOWER - CUMMINS
Power products from 55kVA to 880 kVA

HSPPOWER - VOLVO PENTA
Power products from 94 kVA to 700 kVA

CUMMINS POWER (page01)
POWER PRODUCTS FROM 11 KVA TO 400 KVA

CUMMINS POWER (page02)
POWER PRODUCTS FROM 500 KVA TO 2500 KVA TO 400 KVA

SDMO
Power products from 715 kVA to 3300 kVA

FG WILSON (page01)
POWER PRODUCTS FROM 13.8 KVA TO 200 KVA

FG WILSON(page02)
POWER PRODUCTS FROM 500KVA TO 2200KVA

ELCOS - CUMMINS(page01)
PRODUCTS FROM 39 KVA TO 400 KVA

ELCOS - CUMMINS(page02)
PRODUCTS FROM 515 KVA TO 2250 KVA

ELCOS - VOLVO
Power products from 115 kVA to 700 kVA

KES ENERGY
Power products from 10 kVA to 3300 kVA

TECNOGEN
Power products from 10 kVA to 2200 kVA

CONTROL PANEL
WOODWARD,DEEPSEA,COMAP,BERNINI

MOTORS
PERKINS,CUMMINS,VOLVO,MTU,DEUTZ

ALTERNATORS
Marelli,Leroy Somer,STAMFORD

GAS ENGINE
MTU,GMPOWER,KOHLER,PERKINS